REKONDIČNÉ POBYTY PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE

puma.gif
Týmto produktom oslovujeme zamestnávateľov, pre ktorých zo zákona vyplýva povinnosť zabezpečovať rekondičné pobyty pre vybraný okruh zamestnancov.

Rekondičný pobyt má charakter komplexnej kúpeľnej starostlivosti a zahŕňa:

- ubytovanie - stravovanie - liečenie zamerané na rehabilitačný a relaxačný telocvik - turistiku a pobyt vo voľnej prírode - psychickú relaxáciu, plávanie - súčasťou pobytu je vstupné a výstupné vyšetrenie lekárom

 Výhody našej spolupráce:

- môžete sa rozhodnúť pre pobyty v rôznych kúpeľoch pre ľubovoľný počet zamestnancov - poskytujeme zľavy pre skupiny nad 10 zamestnancov /Výška zľavy sa dohodne ad hoc pre každú skupinu./ - poradíme Vám pri výbere kúpeľov podľa liečebných indikácií - v spolupráci s odbornými lekármi v daných kúpeľných zariadeniach - poskytneme Vám informácie o voľných kapacitách daných kúpeľov - prostredníctvom nášho rezervačného systému Vám pobyt zarezervujeme - pre skupiny sme schopní zorganizovať poznávacie výlety v okolí miesta pobytu.

Pobyty je nutné zarezervovať minimálne 2 - 3 mesiace pred nástupom.

Právne normy pre zamestnávateľov :
zakon3.gif
- Najdôležitejšie právne normy, ktoré upravujú práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sú Zákonník práce a zákon Národnej rady SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. - Zákonník práce nadväzuje na zásady deklarované v Ústave Slovenskej republiky a stanovuje niektoré základné princípy organizovanej starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. - Vybranými povolaniami pre poskytovanie rekondičných pobytov sú tie, ktoré spĺňajú kritériá sťažených pracovných podmienok a súčasne spĺňajú účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska profesionálneho poškodenia zdravia. - Tejto problematike sú venované najmä tieto jeho paragrafy: § 132 Ochrana práce, § 132a Povinnosti zamestnávateľa, § 133 Rekondičné pobyty, § 135 Práva a povinnosti zamestnancov, § 136 Kontrola odborových orgánov. Zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci určuje povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní bezpečnosti práce, spoluprácu na spoločných pracoviskách viacerých podnikov, úlohy bezpečnostno-technickej služby, závodnej zdravotnej služby a pod.