SPIŠ
Stručne by sa územie Spiša dalo vymedziť nasledovne: údolie rieky Poprad od prameňa až poniže Starej Ľubovne a časť pravého brehu Dunajca (Zamagurie), údolie Hornádu a Hnilca od ich prameňov po sútok v Margecanoch. Tu sa nachádza aj najvyšší bod Slovenska Gerlachovský štít - 2663 m, ako aj jediné veľhory Slovenska Vysoké Tatry, ktoré sú národným parkom. Na Spiši sú aj ďalšie dva národné parky - Slovenský raj a Pieniny. Názov územia je odvodený od hradu Spiš, ktorý s okolím je zaradený do svetového dedičstva UNESCO. Nachádza sa tu mnoho významných miest s množstvom historických pamiatok. Známe sú kúpele Vyšné Ružbachy.