Nezabudnuteľný zážitok -  ponuka pre rok 2016/2017 :

Študovať na strednej škole resp. jazykový kurz v zahraničí je nezabudnuteľný zážitok. Vybudujete si zdravé sebavedomie. Hlbšie porozumiete svetu, v ktorom žijeme. Výrazne sa zdokonalíte v cudzom jazyku a nadobudnete spoločenské skúsenosti, ktoré vás budú sprevádzať celý život a umožnia vám byť vždy o krok vpred pred rovesníkmi.

STREDNÉ ŠKOLY :   USA     Francúzsko    Írsko    Veľká Británia    Španielsko     Austrália    Nemecko    Nový Zéland 


JAZYKOVÉ KURZY :  Anglicko   Austrália   Čína   Ekvádor   Francúzsko    Írska republika    Juhoafrická republika    Kanada     Malta    Nemecko    Rakúsko    Rusko    Španielsko    Taliansko    USA

 Základné fakty

Študenti stredných škôl na Slovensku môžu študovať na stredných školách v zahraničí počas 3 až 10 mesiacov. (Ak si vyberiete súkromnú školu, je možné vybaviť víza aj na niekoľko rokov.) Vek študenta musí byť v súlade s predpismi cieľovej krajiny a zvyčajne sa pohybuje medzi 15. a 19. rokom (na súkromných školách už od 8 rokov). Znalosť jazyka cieľovej krajiny musí byť najmenej stredne pokročilá. Nástupné termíny sú v septembri a v januári. Prihlásiť sa treba asi pol roka pred plánovaným odchodom. Presné údaje o vstupných požiadavkách nájdete na stránkach venovaných jednotlivým krajinám.

Kde možno študovať

USA — v kultúrne aj geograficky najrozmanitejšej krajine sveta, vo Francúzsku — povestnom svojimi umelcami a intelektuálmi, v Írsku — kde nájdete jedinečnú kombináciu tradičnej priateľskosti a sviežej modernosti, vo Veľkej Británii — spájajúcej bohaté kultúrne dedičstvo so súčasným životným štýlom, v Španielsku — s krásnou architektúrou, energickým tancom a teplým letom, v Austrálii — kde sa krása exotickej prírody spája s uvoľneným životným štýlom, v Nemecku — krajine, kde sa uskutočňujú najväčšie stavebné projekty Európy. v New Zealand – raj na zemi, čistá príroda.  

Cenovo najvýhodnejšiu ponuku zistiš kliknutím na link: 

 CENNÍK PROGRAMOVÝCH POPLATKOV  V PONUKANÝCH KRAJINÁCH   

Pri výbere strednej školy treba zvážiť predovšetkým to, v akom jazyku chcete študovať, a vybrať si školu v krajine, v ktorej sa týmto jazykom hovorí. Ďalším dôležitým kritériom je, koľko môžu vaši rodičia do roka vášho štúdia investovať. CACK ponúka široký výber možností stredoškolského štúdia v zahraničí. Od cenovo veľmi výhodných štátnych škôl v USA, vo Francúzsku a v Nemecku až po elitné súkromné školy vo Veľkej Británii, v USA a iných krajinách. Tento katalóg sa sústreďuje na cenovo najdostupnejšie ponuky. Ak by ste vy a vaši rodičia mali záujem o elitné školy, objednajte sa na individuálnu konzultáciu — radi vám vyjdeme v ústrety.

Štátne školy (Public Schools, High Schools, State Colleges)

Predstavujú cenovo najvýhodnejšiu možnosť — ceny už od 137 000 Sk za školský rok vrátane ubytovania a polpenzie. Školy zaradené do programu sú umiestnené v bezpečných malých mestách. V USA vozí študentov do školy typický žltý autobus a vyučovanie prebieha od rána do skorého popoludnia, potom je čas vyhradený na športy a záujmové krúžky. Študenti bývajú ubytovaní v hosťovských rodinách v malých mestách, na dedinách alebo na predmestiach. Z dôvodov bezpečnosti prostredia, v ktorom sa majú stredoškoláci pohybovať, študenti nikdy nie sú umiestnení vo veľkých mestách. Pri umiestneniach sa prihliada predovšetkým na to, aby sa žiaci dostali do rodín s podobnými záujmami a táto požiadavka je dôležitejšia ako geografické umiestnenie v rámci krajiny.

Súkromné školy (Parochial schools, Private day schools, Elite day schools)

Súkromné školy sú spravidla menšie ako štátne a dovoľujú učiteľom viac sa sústrediť na individuálne požiadavky svojich študentov. Sú akademicky zamerané, veľmi dobre vybavené a pripravujú študentov predovšetkým na ďalšie štúdium na vysokých školách. Na rozdiel od štúdia v štátnych školách, kde môžete stráviť maximálne jeden rok, navštevovať školy tohto typu možno aj viac rokov. Ceny sa pohybujú väčšinou okolo pol milióna korún za rok.

Elitné súkromné školy (Elite boarding schools)

Tieto školy ponúkajú najlepšie vzdelanie na stredoškolskej úrovni, ktoré možno vo svete nájsť, a najlepšiu prípravu na renomované svetové univerzity. Škola tvorí komplex s vlastným internátom, kde sú študenti školy povinne ubytovaní a sú pod stálym dohľadom pedagógov. Aj na týchto školách môžete stráviť viac ako jeden rok a potom pokračovať v štúdiu na univerzite. Ceny sa väčšinou pohybujú okolo jedného milióna korún za rok.

Akademický rok na medzinárodnej škole (od 16 rokov neobmedzene)

Ak ste iba začiatočník alebo už vekom nespĺňate kritériá prijatia na stredné školy v zahraničí, ešte stále máte možnosť stráviť akademický rok v škole v zahraničí. Štúdium sa začína získavaním jazykových znalostí alebo ich zdokonaľovaním. Päť až šesť hodín denne bude venovaných intenzívnej výučbe jazyka so zameraním na riešenie každodenných životných situácií a zvládnutie vyučovania v cudzom jazyku. Keď je znalosť vášho jazyka dostatočná, postupne nahrádzate hodiny jazyka akademickými predmetmi. Na výber sú napríklad literatúra, história, politika, žurnalistika, filozofia, ekonómia. Vyberiete si odbor, na ktorý sa chcete zamerať vo svojej budúcej kariére. Akademický rok má certifikát Univerzity v Sufolku a na konci roka dostanete Diploma in International Studies. Štúdium je dostupné v nasledujúcich krajinách: USA, Veľká Británia, Írsko, Kanada, Malta, Austrália, Francúzsko, Španielsko, Ekvádor, Nemecko, Taliansko. Ceny sa pohybujú od 450 000 Sk za rok vrátane ubytovania a stravy. Bližšie informácie vám na požiadanie radi poskytneme.

Ubytovanie v rodine — nový domov v zahraničí

Študenti najčastejšie bývajú v hosťovských rodinách. Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Ako člen rodiny sa budete zúčastňovať na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke (USA, Francúzsko), v iných platené (napr. Veľká Británia).

Ako sa vyberajú hosťovské rodiny?

Rodiny, ktoré ubytúvajú medzinárodných študentov (aj tie dobrovoľnícke), starostlivo vyberajú miestni koordinátori a musia spĺňať požiadavky na ubytovanie medzinárodného študenta. Každá rodina, ktorá sa chce zúčastniť na medzinárodnom programe kultúrnej výmeny a pozvať do svojho domu zahraničného študenta, musí dodať odporúčania a podrobiť sa osobnému pohovoru s miestnym koordinátorom, ktorý navštívi jej dom. Koordinátor zisťuje, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aký je životný štýl rodiny, aké sú ich záujmy a dôvody, prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta.

Aké sú hosťovské rodiny?

Rodiny pochádzajú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, v malých mestách alebo na vidieku. Umiestnenie študentov mimo veľkých miest má predovšetkým bezpečnostné dôvody — život mimo hlavných centier je pokojný a pre mladého študenta je oveľa vyhovujúcejším prostredím ako rušné a kozmopolitné veľkomestá. Práve život v malých bezpečných mestách dovolí študentom lepšie sa sústrediť na štúdium a spoznať život skutočných Američanov (alebo domácich obyvateľov iných krajín).

Prečo rodiny ubytúvajú zahraničných študentov?

Predovšetkým tie neplatené, dobrovoľnícke rodiny ubytúvajú zahraničných študentov kvôli túžbe dozvedieť sa viac o iných kultúrach, spoznať mládež z iných krajín, jej zvyky, túžby a ciele. Rodiny sú vedené aj silným pocitom patriotizmu — túžbou predstaviť svoju krajinu zahraničným študentom a dať im možnosť skutočne svoju kultúru spoznať. Napríklad Američania sú na svoju krajinu veľmi hrdí a tešia sa, že zahraničným študentom môžu dať príležitosť žiť vo svojej perfektnej krajine. Veľká časť rodín pozve k sebe zahraničného študenta aj preto, lebo ich deti sú alebo boli na študijnom pobyte v inej krajine a žili v zahraničnej rodine. Rodiny zúčastňujúce sa na programe veria, že prispievajú k medzinárodnému porozumeniu a svetovému mieru tým, že prostredníctvom zahraničných študentov spoznávajú cudzie kultúry a študentom zasa umožňujú spoznať ich kultúru a porozumieť jej.

Podľa čoho sa študenti umiestňujú do rodín?

Do úvahy sa berie predovšetkým zosúladenie záujmov rodiny a zahraničného študenta. Garanti programu sa snažia umiestniť napríklad športovo založeného študenta do športovo založenej rodiny a podobne. Snaha dať dohromady ľudí, ktorí by si rozumeli, je prvoradá a má prednosť pred vašimi prípadnými geografickými požiadavkami. Ak by ste chceli byť umiestnení v nejakej konkrétnej geografickej časti, bude sa na to prihliadať až v druhom rade, a nedá sa zaručiť, že bude možné vám vyhovieť. V prípade súkromných škôl je situácia iná — vyberáte si konkrétnu školu v konkrétnom meste a následne sa rieši vaše ubytovanie: bývate buď priamo v školskej rezidencii alebo v rodine blízko školy.

Voľný čas

Váš čas strávený mimo školskej triedy je rovnako vzácny ako ten, ktorý strávite v školskej lavici. Na stredoškolskom pobyte v zahraničí sa nikdy neprestanete učiť — ani keď sa perfektne zabávate! Všade sú nové veci, noví ľudia — v škole sa môžete venovať športu, zábavným krúžkom, hrať v školskej kapele alebo pracovať v školskom časopise. Nájdete si nových priateľov a spolu niečo podniknete. Je len na vás, čo si vyberiete.

Ako je to so stravovaním

Rodiny poskytujú študentom raňajky a večeru počas týždňa a tri jedlá počas víkendov. Obedy počas týždňa si študent musí zakúpiť zo svojho vreckového — najčastejšie v školskej jedálni. Boarding schools majú stravovanie kompletne zabezpečené.


Všeobecné pravidlá

Pobyt na strednej škole v zahraničí je súčasťou súboru programov kultúrnej výmeny, ktoré sú v USA a v niektorých iných krajinách garantované vládou a riadia sa presnými pravidlami. Najprísnejšie sú podmienky v USA. Garantov kontrolujú vládna agentúra USIA (United States Information Agency) a asociácia CSIET (Council of Standards for International Educational Travel). Pri umiestneniach v Austrálii spolupracujeme priamo s Ministerstvom školstva Južnej Austrálie.

Garanti programov

majú špeciálne povolenia, na základe ktorých môžu poskytovať vládou určené podklady k žiadosti o víza. V USA je to Certificate of Eligibility for Exchange Visitors J—1 Status.

Rodiny

ktoré sa zúčastňujú na programe, vyberajú miestni koordinátori, vyškolení garantom programu. Sú to väčšinou pedagógovia alebo pracovníci z oblasti kultúrnej výmeny, ktorí spĺňajú stanovené kvalifikačné predpoklady. Predtým ako rodinu zaradia do programu, navštívia jej dom a absolvujú s ňou rozsiahly pohovor, počas ktorého zisťujú životný štýl rodiny, jej ekonomické zázemie, dôvody, prečo sa chce zúčastniť na kultúrno-výmennom programe, a podmienky, ktoré hodlá zahraničnému študentovi poskytnúť. V USA každá rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Vláda stanovila presné kritériá, po ktorých splnení môže byť rodina zaradená do kultúrno-výmenného programu, a tieto požiadavky sa striktne dodržiavajú. Pri vyhodnocovaní vhodnosti rodiny záverečná otázka pre koordinátora znie: Umiestnili by ste do tejto rodiny vášho vlastného syna/dcéru? Iba v prípadoch, keď môže koordinátor odpovedať „áno,“ môže byť rodina prijatá do programu. Každá rodina, ktorá je zaradená do programu kultúrnej výmeny, je zaškolená miestnym koordinátorom a dôkladne informovaná o podmienkach programu. Po príchode študenta do rodiny nasleduje stretnutie koordinátora s rodinou a študentom, kde spoločne preberú podmienky programu.

Koordinátor

rokuje aj so školou o podmienkach prijatia zahraničného študenta a je s ňou v kontakte počas celého priebehu štúdia. Okrem výberu rodiny a školy je povinnosťou miestneho koordinátora dozerať na priebeh pobytu zahraničného študenta. Koordinátori zostávajú v pravidelnom kontakte so študentom, hosťovskou rodinou a školou. Sú k dispozícii študentom a rodinám pri riešení konfliktných situácií, sledujú výsledky študenta v škole a pripravujú správy pre rodičov študenta. Miestny koordinátor je prvým kontaktným bodom pre študenta, ktorý by potreboval riešiť nejaký problém.

Vyber si krajinu, v ktorej chceš študovať a klikni na link: