LIPTOV
Územím je kotlina, ktorá v hornej časti prechádza do náhornej planiny pod Vysokými Tatrami. Sídlom bol pôvodne Liptovský Starhrad nad Sestrčskou dolinou vo výške takmer 1000 m, neskôr Liptovská Mara. Centrom Dolného Liptova je Ružomberok, Stredného Liptova - Liptovský Mikuláš a Horného Liptova - Liptovský Hrádok. V regióne sú kúpele, priehrada Liptovská Mara, strediská zimných športov pod Chopkom a množstvo ďalších príležitostí pre turistiku a cestovný ruch. Drevená dedinka Vlkolínec nad Ružomberkom je súčasťou svetového dedičstva UNESCO.